We doen onderzoek voor uw gezondheid

We doen onderzoek voor uw gezondheid. We streven er voortdurend naar Andullatietechnologie verder te ontwikkelen en onze kennis op het vlak van biofysische geneeskunde uit te breiden. Immers, de ontwikkeling van onze producten en het succesvolle gebruik ervan door onze klanten is wetenschappelijk gefundeerd. Hierbij hebben we oog voor de fundamentele oorzaken van chronische klachten, zodat de remedie niet beperkt blijft tot symptomatische behandeling. Daarom wordt onderzoek verricht naar de oorzaak van de ziekte die het lichamelijk welbevinden in de weg staat. Resultaat hiervan zijn 5 werkingsprincipes die succesvol ingezet kunnen worden bij chronische klachten en op andere toepassingsdomeinen. Wij bieden u op deze pagina graag een overzicht van de stand van zaken van het onderzoek en de belangrijkste studies die onze werkprincipes funderen. Wij vinden het belangrijk u onze volledige informatie ter beschikking te stellen.

Ontwikkeling van Andullatie (fragment)

Be­gripJaarAuteurOnderzoeksdomein
An­dul­la­ti­e2014Kovarova, L. et al.Re­ge­ne­ra­ti­e
 2014FSpiertonus
 2013Pastouret et al.Lym­festelsel
 2012Frohn, StutzTheo­re­ti­sche basis
 2011Pas­tou­ret et al.Mi­cro­cir­cu­la­ti­e
 2010 Studie van Parkinson
 2007hhpPa­tent

We doen onderzoek voor uw gezondheid

De International Association for Andullation® Technology (IAAT) zal van nu af aan de missie opvolgen van het vroegere European Association for Andullation® Technology (EAAT). Het IAAT wil andullatietherapie neerzetten als een behandelingsvorm die complementair is met traditionele behandelingen. Het IAAT publiceert voornamelijk wetenschappelijke artikelen en onderzoeksdocumenten gerelateerd aan Andullatie®. Dit bevat zowel de promotie en coördinatie van externe onderzoeksprojecten alsook het uitvoeren van interne wetenschappelijke studies. Het IAAT overziet de lopende onderzoeken, uitgevoerd door een internationaal netwerk van onafhankelijke wetenschappers van verschillende disciplines. Er worden voorwaarden opgesteld voor onpartijdige en voortdurende optimalisatie van therapeutische opties. Het IAAT moedigt de opleiding en training van therapeuten en gezondheidsprofessionals aan die Andullatie® toepassen in combinatie met andere therapieën en behandelingen.